CODI APP

Oblikovanje iOS aplikacije CODI.

Naročnik: CODI Critical Outreach & Diagnostic Intervention