Hitex Multi Zone

Razvoj in oblikovanje kreative, tiskovin in prodajnega mesta za ležišče hitex Multi Zone.

Naročnik: Hitex / AD Vita