Vse navedene cene so informativnega značaja in veljajo samo za oblikovanje materialov (brez tiska, distribucije, montaže, razreza in drugih dodatnih storitev). Točna cena ali cenovni razpon se določi za vsak projekt pred samim začetkom oz. po prejetju osnovnega briefa.

Osnovna predstavitvena spletna stran

Basic website

270-300 €


Napredna spletna stran z dodatnimi moduli

Advanced website with extra functionality modules

300-450


Spletna trgovina

E-commerce / Online Store

490-700 €


Predelava obstoječe spletne strani v “responsive” (mobile friendly)

Responsive upgrade for existing webpage

150 €


Inex banner za spletno stran/trgovino

Index banner for website

35-50 €


Banner za spletno stran/trgovino/pristajalno stran

Banner for webpage/e-commerce/landing page

25-45 €


Banner za Google Display (GADW) oglaševanje (3-7 dimenzij)

Google Display banners (3-7 dimensions)

30-60 €


Banner za Facebook oglaševanje (1200×628 px)

Facebook ad banner (1200×628 px)

20-35 €


Sličice za Facebook Carousel oglaševanje (4-10 sličic)

Facebook Carousel ads

35-60 €

Plakat (A4 – A0)

Poster (A4 – A0)

40-80 €


Prodajni/produktni plakat (A5 – A3)

Poster with products and offers (A5 – A3)

45-90 €


Letak/zloženka (prepognjeno)

Flyer or leaflet (folded)

80-100 €


Večja prodajna zloženka s prodajnimi ponudbami

Flyer or leaflet with products and offers

120-220 €


Katalog (image/branding katalog)

Image/branding catalog

170 €+10 €/page


Katalog (prodajni katalog s ponudbami)

Product catalog with offers

170 €+15 €/page


Tiskani oglas za revijo/časopis (vse dimenzije)

Print ad for magazine/newspaper (all dimensions)

40-200 €

Nalepke, enostavni ovoji in obešanke za izdelke

Stickers, simple sleeves and hang tags for products

45-90 €


Zahtevnejši ovoji, delne škatle ali enostavnejše škatle

Complicated sleeves, half boxes

150-250 €


Zahtevnejše škatle ali delne škatle, kompleksna embalaža

Complicated boxes, half boxes, complex package

180-400 €


Korekcije embalaž (dodajanje identov, menjava EAN kode, deklaracije)

Package editing (ID adding, change of bar code, …)

20-60 €

Osnovni logotip brez dodatnih elementov

Logotype without supplementary elements

550 €


Logotip s priročnikom in navodili za uporabo

Logotype with basic manual

650 €


Celostna grafična podoba – logotip + oblikovanje osnovnih elementov (žig, kuverjta, vizitka, dopisni list)

Complete visual image of brand

800 €


Celostna grafična podoba + Brandbook

Complete visual image of brand + Brandbook

1.200 €


Vizitka (+5 eur na vsako dodatno ime)

Business card (+5 eur for every respite name/person)

40 €


Dopisni list

25 €


Kuverta

Envelope

30 €